Come Rain Come

av Mats Gustafsson

I ”Come Rain Come” spelar Mats Gustafsson på trasiga saxofonmunstycken som användes när han skapade verket “Felix” (1999-2021), en hyllning till Felix Gonzales Torres.

Mats Gustafsson är en svensk saxofonist, bandledare, improvisatör och musiker som är baserad i Nickelsdorf, Österrike. Han har spelat över hela världen i flera årtionden och har släppt en ohälsosamt stor hög med plattor och kassetter sedan det sena 80-talet. ”Come rain come” skapades för Fjärde Scenen i samband med lock down. Originalfilmen gjordes i Nickelsdorf av Lisi Gemperl och bearbetades sedan analogt i Brooklyn av konstnären och filmaren Joe DeNardo.

Verket visas på Fjärde Scenen från 22 september 2021.

Film: Lisi Gamperl
Ljud: Olof Madsen
Video effekter: Joe DeNardo 

Produktion: B. Gustafsson 
Curator: Joachim Nordwall 

www.matsgus.com 

____________________

In "Come rain come" Mats plays on used and broken saxophone reeds from his earlier piece “Felix” (1999-2021), that is as tribute to Felix Gonzales Torres.

Mats Gustafsson (b. 1964) is a Swedish saxophone player, band leader, improviser and musician based in Nickelsdorf, Austria. He has played all over the globe for decades and has released an unhealthy stack of records and tapes since the late 80s. ”Come Rain Come” was created during the lock down for Fjärde Scenen. The original film made in Nickelsdorf by Lisi Gamperl was treated by Brooklyn based analog video artist Joe DeNardo.

Film: Lisi Gamperl
Sound: Olof Madsen
Video effects: Joe DeNardo Production: B. Gustafsson

Curation: Joachim Nordwall