HUSH

av Fronte Violeta

HUSH är en ljudkomposition och videoperformance skapad av duon Fronte Violeta för Fjärde Scenen. Medverkar i kompositionen gör även trummisen Barata, från det alltid lika uppfinningsrika brasilianska grindcorebandet Test.

I verket Hush är ljud tänkt som effekten av ett gammal förhållande; med en intim koreografi mellan händer och stenar och mellan stenar och händer. Från tystnad till explosion, från helheten till fragment. Ljudet som genomsyrar förvandlingen av en sten till en vara. En närhet till denna uråldriga närvaro som överstiger vansinnet. Gester som manifesterar nyanserna och intensiteterna som återkommer från detta tillvägagångssätt.

Fronte Violeta från São Paulo (Brasilien) formades av den multidisciplinära artisten Anelena Toku och ljudartisten Carla Boregas. Sedan 2015 har de utvecklat en experimentell undersökning av ljud relaterat till andra sinnen och språk, styrt av ett kontinuerligt intresse för att återställa och väcka känslighet genom en dialog med den naturliga världen. Med hjälp av olika medier, har duon skapat uppslukande och multisensoriska projekt där de kombinerar experimentellt elektroniska och elektroakustiska musikkompositioner tillsammans med andra metoder så som videor, liveframträdanden, installationer, platsspecifika arbeten och ljuddramaturgi.

Bland deras verk hör bland annat den platsspecifika ljudinstallationen What Is Not/O Que Não Está som har prisats med Palma Ars Acustica (2022) och beställdes till CTM Festival och Deustchlandfunk Kultur. Ett av deras senaste verk, CLARÃO, beställdes av Festival Novas Frequências 2020 och består av ett audiovisuellt stycke och rökelse. Deras senaste album Flama släpptes 2018 av det japanska skivbolaget Depth of Decay.

Verket visas på Fjärde Scenen från 13 september 2022.

Sound composition, video, performance: Fronte Violeta
Drums: Barata 
Curation: Joachim Nordwall

_______________________________________________

HUSH is a sound composition and video performance created for Fjärde Scenen by the duo Fronte Violeta featuring the drummer Barata, from the always inventive Brazilian grindcore band Test.

In this work they conceived sound as the effect of an old relationship : the intimate choreography of our hands with the stones and the stones with our hands.

From silence to explosion, from the whole to fragments. The noise that permeates the transfiguration of a stone into a commodity. A proximity to this ancient presence which exceeds inanity. Gestures that manifest the nuances and the intensities that reverberate from this approach.

Fronte Violeta from São Paulo (Brazil) was formed by multidisciplinary artist Anelena Toku and by musician and sound artist Carla Boregas. Since 2015, they’ve been developing an experimental investigation of sound related to other senses and languages, guided by a continuous interest in restoring and awakening sensitivity through a dialogue with the natural world. 

Drawing on different medias, the duo creates immersive and multisensorial projects in which they combine experimental electronic and electroacoustic music compositions alongside with other practices such as video, live performance, installation, site-specific work and sound dramaturgy.

Some highlights from their works are the site specific sound installation “What Is Not/O Que Não Está” awarded with the prix Palma Ars Acustica 2022 and commissioned by CTM Festival and Deustchlandfunk Kultur, the audiovisual piece “Lapso”, the performance based on an ephemeral score and installation “Notação Floral”, the sound dramaturgy of the play “Revolta Lilith”, “Cri”, a sound piece for synthesizers, crickets and birds, the live performance for FACTmag filmed amongst São Paulo metropolis downtown and a site-specific work for sauna “Castanho”, produced during the artistic residency at Silo - Arte e Latitude Rural. One of their most recent work, “CLARÃO”, was commissioned by Festival Novas Frequências in 2020 and it is formed by an audiovisual piece and an incense. Their latest album “Flama” was released in 2018 by the Japanese label Depth of Decay.

Sound composition, video, performance: Fronte Violeta
Drums: Barata 
Curation: Joachim Nordwall