I Breathe

Ett digitalt konstverk av Cha Blasco

I Breathe är ett nytt digitalt konstverk av Cha Blasco där han utforskar luftkvalitet och föroreningsindex i realtid. Genom att använda datasonification, en process där datainformation omvandlas till ljud och musik, får publiken en interaktiv och känslomässig upplevelse av den luft vi andas. Cha Blasco har ett stort engagemang i klimatfrågor och vill inspirera till kritisk självreflexivitet genom att ge en större förståelse för de hälsorisker vi står framför.

I Breathe presenteras som en webbplatsbaserad audiovisuell installation där användaren individuellt kan uppleva en världsomspännande kartografisk resa som alltid ändrar luftkvalitet och föroreningsindex i realtid.

Luftkvalitetsindexet är baserat på mätning av partiklar (PM2,5 och PM10), Ozon (O3), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och kolmonoxid (CO). De flesta av stationerna på kartan övervakar både PM2.5- och PM10-data, men det finns få undantag där endast PM10 är tillgänglig. Alla mätningar är baserade på timavläsningar. Detta index kategoriseras efter sex olika gruppnivåer: Bra (grön), Måttligt (gul), Ohälsosamt för känsliga grupper (orange), Ohälsosamt (röd), Mycket ohälsosamt (lila) och Farligt (brun).

I Breathe föddes ur scenkonstverket Jag Vill Se Stjärnorna av Teater Eksem (premiär 2018), där fyra aktörer, i ett dokumentärt tilltal utforskar klimatkris och föräldraskap. Den 7 februari 2020 har I Breathe premiär på Lilla Scenen, Folkteatern och då kommer även utdrag från föreställningen Jag Vill Se Stjärnorna att visas. Läs mer om premiären och presentationen här!

Det digitala verket är ett beställningsverk från Fjärde Scenen curerat av Joachim Nordwall och kommer att visas via denna scen under ett år. Fjärde Scenen är Folkteaterns digitala scen som experimenterar med konstfilm, scenkonst, teater, ljudkonst och performance.

- Cha Blascos verk arbetar med den oro vi alla känner för klimatkrisen och dess orsaker. Jag tycker att det är viktigt, vackert och intressant på flera olika nivåer, säger Joachim Nordvall, curator.

Cha Blasco (f. 1981 i Spanien) är konstnär, dj, producent, ljuddesigner och improvisatör. Han strävar efter att bryta ner gränserna mellan olika musik- och konstgenrer med sina kreativa interdisciplinära projekt. Blasco har ett starkt intresse av programmering, att komponera algoritmer och decentralisera system. Han har samarbetat med folk från band som King Crimson och driver en studiegrupp som heter Kreativ Data, kopplat till performanceplattformen Skogen i Göteborg. Cha Blasco är utbildad i Los Angeles och på Stanford University, bland annat.

Koncept och konstnärlig ledning: Cha Blasco
Programmering och ljuddesign: Björn Eriksson
Performers: Pia Nordin, Jonas Fröberg, Robert Bolin
Musik och teknik: Cha Blasco
Tekniker: Oskar Karlsson
Hållbarhetsspecialist: Carina Sundqvist
Psykolog: Robert Bolin

Foto: AnnaCarin Isaksson