Lammas

av Geraldine Hudson

”Lammas” är filmad i Stanton Drew och Hackney Marshes, England. Det är en fenomenologisk meditation över tid och plats. Filmen visas med originalljudet.

Geraldine Hudsons nuvarande praktik skulle kunna förstås som en kombination av tvärvetenskaplig konst och samtida mysticism. Hennes arbete är ofta cykliskt bundet och platsspecifikt, där hon arbetar i förhållande till månen och andra solära datum som förhåller sig till årscykeln. Hon använder sig av rituell performance, ljudinspelningar, skulpturer och kortfilmer som ett sätt att översätta den kroppsliga/spirituella kopplingen till marken. En slags fenomenologi av animism.

Geraldine är intresserad av hur vi kan skapa och forma vår egen framtida myt genom att känna av våra sammankopplingar med annan biologisk materia och omfamna esoteriska metoder.

Verket visas på Fjärde Scenen från 22 september 2021.

www.geraldinehudson.org 

____________________

“Lammas” is filmed on location in Stanton Drew and Hackney Marshes, England. A phenomenological meditation on time and place. With original sound.

Geraldine Hudson’s (b. 1974) current practice could be understood as a combination of interdisciplinary art and contemporary mysticism.
Her work being often possessively cyclical and site specific, working in accordance with the moon and other solar dates relating to the wheel of the year, she use the tools of performance rite, sound recording, sculpture and short film as a way of translating the bodily/spiritual connection to the land. A phenomenology of Animism. 

She is interested in how, by acknowledging our entanglements with other biological matter and embracing esoteric methodologies we can create and shape our own future myth.