Under The Surface

av Jana Winderen

Jana Winderen är en konstnär som för närvarande lever och arbetar i Norge. Hennes arbete ägnar särskild uppmärksamhet till ljudmiljöer och till varelser som är svåra för oss människor att ta del av, både fysiskt och ljudmässigt, djupt under vatten, inuti is eller i ljudfrekvenser som det mänskliga örat inte kan uppfatta. Hennes aktiviteter innefattar platsspecifika och rumsliga ljudinstallationer och konserter. Dessa har blivit utställda och framförda internationellt i större institutioner och i offentliga utrymmen.

Verket visas på Fjärde Scenen från 22 september 2021.

www.janawinderen.com 

____________________

Jana Winderen (b.1965) is an artist who currently lives and works in Norway. Her practice pays particular attention to audio environments and to creatures which are hard for humans to access, both physically and aurally – deep under water, inside ice or in frequency ranges inaudible to the human ear. Her activities include site-specific and spatial audio installations and concerts, which have been exhibited and performed internationally in major institutions and public spaces.