In Water No One Can Hear You Scream ... Not

av Carl Michael von Hausswolff

”När jag dyker ner i vilket vatten som helst så finns det alltid en viss del ångest inblandad. Slumpmässiga möten med dessa underbara individer, lejonfisk; blåsfisk; stingrocka osv, ökar min puls och mina nervaktiviteter. Samtidigt finns en mer skrämmande och livshotande aktivitet från båtar och mänsklig exploatering under vattnet. Medan jag simmar närmare och närmare med min GoPro känner jag de höga skriken från undervattensvärlden.”

Carl Michael von Hausswolff har sedan slutet av 70-talet arbetat som kompositör med fältinspelningar som främsta instrument. Han är även konceptuell bildkonstnär och arbetar med performancekonst, ljus- och ljudinstallationer samt fotografi. 

Verket visas på Fjärde Scenen från 22 september 2021.

Filmat vid Alligator Head, Jamaica. Editerat i Stockholm.
Musikkomposition i Stockholm. ©2021 

Curator: Joachim Nordwall

Tack: Francesca Thyssen-Bornemisza, TBA21–Academy, Alligator Head Foundation, Marietta och Julius von Hausswolff. 

www.cmvonhausswolff.net

____________________

"As I dive into any water there's always a level of anxiety. Randomly encountering these wonderful individuals - Lion fish, Puffer fish, Sting Ray etc - increase my heart pulse and my nerve activity. At the same time the more fearful and life threatening activity is that of ships and human underwater exploitation. As I swim closer and closer with my GoPro I sense the loud screams from the underwater world."

Carl Michael von Hausswolff (b. 1956) has since the end of the 1970s worked as a composer using the audio recorder as his main instrument and as a conceptual visual artist working with performance art, light- and sound installations and photography. 

Filmed at Alligator Head, Jamaica. Edited in Stockholm.
Music composed in Stockholm. ©2021 

Curator: Joachim Nordwall

Thank you: Francesca Thyssen-Bornemisza, TBA21–Academy, Alligator Head Foundation, Marietta and Julius von Hausswolff.