Allmänna Platser

regi Erik Holmström Foto: Jonatathan Silén

”Allmänna platser” är ett kollage av korta nedslag i en människas liv under våren 2021. Platserna där filmen utspelar sig är allmänna i flera bemärkelser; dels är de till för många människor och ska passa olika behov, dels är det platser som finns på många olika ställen men är utformade på ett mycket likartat sätt. Människorna tycks också av olika skäl bete sig likartat på dessa platser och det är lätt att notera när något sticker ut. Det uppstår en allmän igenkännbarhet, som de flesta nog tar för given. Verklighetens scener är här iscensatta i dockskåp av kartong och med dockor gjorda av toarullar. Det skapar en förskjutning och distans som kanske ger oss en möjlighet titta på omgivningen och oss själva med en nya ögon.

Dockorna och scenografierna kommer från Malmö Dockteaters föreställning Inferno som skapade våren 2023. Malmö Dockteater har i flera föreställningar återskapat verkligheten i dockformat i något de kallat för en artificiell realism.

_______________________________________

Erik Holmström − Regi
Agnes Rosenberg - Producent
Henrik Svalander − Dockspelare och dockkonstruktion
Jonathan Silén - Foto & Klippning
Sandra Haraldsen − Dockkostym och dockmakeri
Johanna Svensson − Konstruktion
Christian Gabel − Musik
Jesper Brodersen - B-foto