Fjärde Scenen är Folkteaterns digitala rum för experiment, konstnärlig utveckling och global öppenhet. Folkteatern kommer både att producera och beställa scenkonst skräddarsydd för denna scen.