Det hostas på teatern

(A Cough in the Theatre) av Alfian Sa'at - Singapore / Urgent Drama

Vett och etikett i teatersalongen. Eller i streaming-soffan. Ssscch!

Alfian Sa'at om sin scen "Det hostas på teatern" till Urgent Drama:

”När jag satte mig ner för att skriva, insåg jag att det förflutna plötsligt kändes mycket långt bort och framtiden väldigt nära. Den kändes så nära att den hotade att pressa mot mitt ansikte om jag skulle vakna en morgon.”

Alfian Sa'at är husdramatiker på Wild Rice, en av Singapores mest framstående teatrar. 2001 vann han motsvarande Singapores kulturråds litteraturpris för unga. Han har blivit nominerad elva gånger av Life! Theatre Awards för bästa originalmanus ... Läs mer om Alfian Sa'at

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Code of conduct in the theater. Or in the streaming couch. Ssscch!

Alfian Sa’at about his scene ”A Cough in the Theatre” for Urgent Drama: 

”As I sat down to write, I realised that the past seemed suddenly very far and the future very near. So near that it threatened to press against my face if I woke up one morning.”

Alfian Sa’at is the Resident Playwright of Wild Rice, one of Singapore's leading professional theatre companies. In 2001, Alfian Sa’at won the National Arts Council Young Artist Award for Literature. He has been nominated 11 times for Best Original Script at the Life! Theatre Awards ... Read more about Alfian Sa'at

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Alfian Sa’at
Översättning: Magnus Lindman
Regi: Frida Röhl
Medverkande: Andrea Edwards och Jonas Sjöqvist
Clown: Zacharias Lilja-Nylander

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn