The Emergency Labyrinth

av Arrington de Dionyso

The Emergency Labyrinth skapades av Arrington de Dionyso under en månad genom att 28 000 foton togs av hur man ritade med sumi-bläck över en stor (cirka sex meter lång) rulle papper. I filmen ser vi blommor förvandlas till ögon, ögon till vingar, vingar till vinstockar, till drakar och tillbaka till blommor – en stadig puls av kreativa förvandlingar som tillåter oss att gå vilse och hitta oss själva igen inom vår tid av accelererad panik. Ljudspåret kommer från Arringtons liveframträdda protestmusikprojekt "This Saxophone Kills Fascists".

Originalmålningen ställdes endast ut en gång, på PSKaufman Gallery i Los Angeles.

Verket visas på Fjärde Scenen från 8 mars 2023.

Konst och musik: Arrington de Dionyso
Curator: Joachim Nordwall

_______________________________________________

The Emergency Labyrinth was created by Arrington de Dionyso during one month with 28,000 photos taken while drawing with sumi ink over one giant roll of paper, about six meters long. In the film we see flowers turning into eyes, eyes into wings, into vines, into dragons, and back into flowers- a steady pulse of creative transmogrifications that allow us to get lost and find ourselves again within this age of accelerated panic. The soundtrack comes from a live performance of Arrington's protest music project "This Saxophone Kills Fascists".

The original painting was exhibited only once, at PSKaufman Gallery in Los Angeles.

Art and music: Arrington de Dionyso
Curator: Joachim Nordwall