Ensam

(Alone) av Maja Zade - Tyskland (Germany) / Urgent Drama

Vad ska en arbetslös skådespelare göra i dessa tider? Alla kan ju bidra på sitt sätt.

Maja Zade om sin scen "Ensam" till Urgent Drama:

"'Ensam i bräcklig farkost' av Erik Gustaf Geijer var min favoritdikt när jag var tonåring. Och nu, äntligen, kan jag komma tillbaka till den …"

Maja Zade was raised in Germany and Sweden. She’s been a dramaturg at the Schaubühne Berlin since 1999. She studied English Literature at the London University and the Queen’s University in Canada, and theatre production at the Royal Academy of Dramatic Art in London. From 1997 to1999 she was Senior Reader at the Royal Court Theatre in London. Läs mer om Maja Zade.

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

What should an unemployed actor do during these times? Everyone can contribute in their own way.

Maja Zade about her scene "Alone" for Urgent Drama: 

"'Alone in Fragile Vehicle' by Erik Gustaf Geijer was my favorite poem when I was a teenager. And now, finally, I can come back to it ... "

Maja Zade was raised in Germany and Sweden. She’s been a dramaturg at the Schaubühne Berlin since 1999. She studied English Literature at the London University and the Queen’s University in Canada, and theatre production at the Royal Academy of Dramatic Art in London. From 1997 to1999 she was Senior Reader at the Royal Court Theatre in London. Read more about Maja Zade.

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Maja Zade 
Översättning: Magnus Lindman 
Regi: Frida Röhl 
Medverkande: Benjamin Moliner och Sara Shirpey 
Filmad av Morgan Röhl, Timmerfilm 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn