Farväl till Midgård

(Leaving Midgard) av Rafael Spregelburd - Argentina (Argentine) / Urgent Drama

Sopsortering, hundmat och landets statsskick. När man ska byta lägenhet kan mycket diskuteras. Och en hammare kan komma väl till pass.

Rafael Spregelburd om sin scen ”Farväl till Midgård” till Urgent Drama:

”Kanske är vi inte här för alltid. Det är kanske därför, eftersom våra grottor inte helt är våra egna, eller för att tiden rinner ut - kanske - måste något förändras fundamentalt. Vad skulle hända om den förändringen (som i sig är mycket svår) tog formen av ett utbyte (vilket är mycket lättare)? Helst skulle några andra ta över, utan att vi försvinner helt. Alla generationer har alltid känt sig skyldiga för den situation de skapat för sina barn.

Här är en moraliserande parodi, som en ’Auto sacramental’ av den illaluktande medeltiden, så att vi – när vi återvänder från denna resa – är något bättre. Eller åtminstone definitivt ändrade allt detta.”

Rafael Spregelburd är en argentinsk dramatiker, regissör och skådespelare; en av de mest inflytelserika i den postmilitära generationen. Han är en stark representant för argentinsk samtidsteater. Han studerade skådespeleri för Ricardo Bartis och dramatik för Mauricio Kartun på universitetet i Buenos Aires. Rafael Spregelburd har skrivit en mängd pjäser, till exempel: La estupidez, La tiniebla, Spam, La paranoia, Todo, Apátrida, Philip Seymour Hofmann por ejemplo, La terquedad och BizarraLäs mer om Rafael Spregelburd här 

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Waste sorting, dog food and the country's government. When exchanging apartments, many things can be debated. And a hammer can come in handy.

Rafael Spregelburd about his scene “Leaving Midgard” for Urgent Drama:

”Maybe we’re not here forever. Perhaps that’s why, because our caves are not totally our own, or because time is running out – perhaps – something must change fundamentally. What would happen if that change (which is very difficult in itself) took the form of an exchange (which is much easier)? Ideally, others would take over, but not for us to disappear entirely. All generations have always felt guilty for the situation they have created for their children.

Here lies a moralizing parody, like an ’Auto sacramental’ of the stinking medievals, so that – when we return from this trip – we are somewhat better. Or at least changed all of this definitely.”

Rafael Spregelburd is an Argentine playwright, director and actor; one of the most influential of the post-military dictatorship generation. He is an important representative of contemporary Argentine theater. He studied acting with Ricardo Bartis and drama with Mauricio Kartun at the University of Buenos Aires. Rafael Spregelburd has written a large number of plays, for example: La estupidez, La tiniebla, Spam, La paranoia, Todo, Apátrida, Philip Seymour Hofmann por ejemplo, La terquedad and BizarraRead more about Rafael Spregelburd here

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Rafael Spregelburd 
Översättning: Alejandro Leiva Wenger 
Regi: Frida Röhl 
Medverkande: Nina Haber, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström och Emma Österlöf 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 
Musik och ljud: Joachim Nordwall 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera 

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn