Fönster

(Windows) av Andrew Sheridan - Storbritannien / Urgent Drama

Från samma gamla utsikt ser den isolerade kvinnan plötsligt nya nyanser av världen. Kan vi till och med få syn på varandra på nya sätt?

Andrew Sheridan om sin scen ”Fönster” till Urgent Drama:

”I denna uppochnervända värld, då våra liv fått en ny mörkare innebörd, behöver vi alla titta på världen med nya ögon. Mitt verk Windows (Fönster) är ett försök att krossa glaset vi alla tittar igenom, och frågar sig vad vi skulle kunna bli, efter att denna osynliga fara är över.”

Andrew Sheridan är en prisbelönt dramatiker och skådespelare. För sin debutpjäs vann han The Bruntwood Prize. Hans pjäs Winterlong har satts upp över hela Europa, och den svenska premiären var på Göteborgs Stadsteater (Vintertid). Läs mer om Andrew Sheridan

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

From the same old view, an isolated woman suddenly sees new nuances of the world. Can we also catch a glimpse of each other in new ways?

Andrew Sheridan about his scene ”Windows” for Urgent Drama: 

“As the world is turned upside down and our lives take on a new mean meaning, we all have to look at the world with new eyes. My piece Windows tries to break the glass we all look through and asks what can we be after this invisible danger passes.”

Andrew Sheridan is an award winning playwright and actor. His debut play won The Bruntwood Prize. His play Winterlong has been produced across Europe and received its Swedish premiere at Göteborgs Stadsteater. Read more about Andrew Sheridan

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Andrew Sheridan 
Översättning/Translator: Magnus Lindman 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Sara Shirpey 
Filmad av/Filmed by: Morgan Röhl, Timmerfilm 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn