Handla

(Shopping) av Sandra Selimović - Romni/Serbien/Österrike / Urgent Drama

Vardagens utmaningar ställs mot geografiska och sexuella lögner. Sluta handla, börja snacka!

Sandra Selimović om sin scen ”Handla” till Urgent Drama:

”Idén till ”Handla” kom till mig eftersom vi alla kastas tillbaka till det existentiella i tider av karantän. Nummer 1 = Äta! Och alla utmanas att spendera denna isolering med eller utan någon. Heterosexuella har automatiskt sina familjer att falla tillbaka på. De får hjälp av sina barn och andra släktingar. Men hur är det för queerpersoner? Om du lever ensam, i partnerskap eller kanske inte kommit ut än? Hur hanterar samhället det? För att undvika konfrontationer undviker många att komma ut för sina familjer och berättar väldigt lite om sina privatliv. Men när saker och ting blir brådskande och dottern ska skickas på en shoppingtur, kommer mycket fram i ljuset ...”

Sandra Selimović föddes i Serbien 1981, och är skådespelare, regissör och sångerska. När hon var fem år emigrerade hon tillsammans med sin familj till Wien, där hon också tagit sin examen som skådespelare. Hon talar nu fem språk.Sandra Selimovićs artistkarriär började 1994, och på de fria teaterscenerna i Wien hon har blivit en populär skådespelare, regissör och rappare.
Som stolt rom är Sandra Selimović företrädare för kvinnors empowerment i det romska communityt. Hon kämpar också mot antiromsk diskriminering. Tillsammans med sin syster Simonida Selimović grundade hon 2010 Romano Svato, den första feministiska och professionella romska teaterföreningen. Läs mer om Sandra Selimović

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här
  
_______________________________________

The challenges of everyday life are faced with geographical and sexual lies. Stop shopping, start talking!

Sandra Selimović about her piece ”Shopping” for Urgent Drama:

"The idea of "Shopping" came to me because we are all thrown back into the existential in times of quarantine. Number 1 = Eating! Everyone is challenged to spend this isolation with or without someone. Heterosexuals automatically have their families to fall back on. They get help from their children and other relatives. But what about queer people? If you live alone, in partnership or maybe haven't come out yet? How does society handle it? To avoid confrontations, many avoid coming out to their families and talk very little about their personal life. But when things get urgent and the daughter is sent on a shopping trip, a lot comes to light ... ”

Sandra Selimović, born in 1981 in Serbia, is an actress, director and singer. At the age of five she emigrated with her family to Vienna, where she later would graduate in acting. She now speaks five languages. She began her stage career in 1994 and has become a popular actress, director and rapper in the independent theatre scene in Vienna. 
As an assertive and confident Romani, she is an advocate of women's empowerment within the Roma community and is also committed to fighting antiziganistic discrimination. In 2010, together with her sister Simonida Selimović, she founded Romano Svato, the first feminist and professional Roma theatre association. Read more about Sandra Selimović

 

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here  

_______________________________________

Manus/Playwright: Sandra Selimović
Översättning/Translator: Magnus Lindman 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Emma Österlöf, Nina Haber och Mamman: Salamanca Millon Gonzalez 
Språkcoach/Language coach: Salamanca Millon Gonzalez 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn