Himlen

(The Sky) av Simona Semenič - Slovenien / Urgent Drama

Isolering eller egentid? Trivsel eller trängsel?  Finns det nåt nytt under solen?

Simona Semenič om sin scen ”Himlen” till Urgent Drama:

”Det är en pjäs om en familj som är hemma under en lugn period utan trafik, varken på gatan eller på himlen. Hemma, å andra sidan, är det ett pågående tumult.”

Simona Semenič är en slovensk dramatiker och scenkonstnär. Hon studerade dramatik på Academy of Theatre, Radio, Film and Television på universitet i Ljubljana. Hon har mottagit Prešeren Fund Award, Sloveniens finaste nationella pris för konstnärer. Tre gånger har hon även vunnit Grum Prize, den högsta nationella utmärkelsen man kan få som dramatiker i Slovenien. Läs mer om Simona Semenič 

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Isolation or alone time? Comfort or crowdedness? Is there something new under the sun?

Simona Semenič om sin scen ”Himlen” till Urgent Drama:

”It is a play about a family staying at home during a quiet time with no traffic, neither on the ground, nor in the sky. On the other hand at home there is an on-going tumultuous traffic.”

Simona Semenič is a Slovenian playwright and performer. She completed her dramaturgy studies at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana. She is a recipient of the Prešeren Fund Award, the highest Slovenian national award for artistic creation. She is also a three-time winner of the Grum Prize, the highest national award to be bestowed on a playwright in Slovenia. Read more about Simona Semenič 

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Simona Semenič 
Översättning/Translator: Lucia Cajchanova 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Sara Wikström, Franka Ekman Brunström, Sven Moltas König 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn