It's Corona time!

av Alejandro Leiva Wenger - Sverige (Sweden) / Urgent Drama

I klassrummet diskuteras hejvilt den pågående pandemin. Vem kan man lita på i dessa tider? Läraren, kanske?

Alejandro Leiva Wenger om sin scen ”It’s Corona time!” till Urgent Drama: 

”Min text är ett virrvarr av desperata tankar känslor åsikter och dumheter (vad som är vad är oklart). En ögonblicksbild av saker i tiden eller möjligen bara i min hjärna.”

Alejandro Leiva Wenger debuterade som författare 2001 med novellsamlingen Till vår ära. Därefter följde manus till kortfilmen Elixir (2003), baserad på en av novellerna i debutboken. Hans första pjäs blev monologen 127, som hade urpremiär på Stockholms Dramatiska högskola 2011 och gästspelade bland annat på Parkteatern, Malmö Stadsteater och Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen. Med pjäsen Författarna (2013, Unga Klara) inleddes ett samarbete med regissören Frida Röhl, som även satte upp radiopjäsen No Limit (2015), Folkbokförarna på Folkteatern (2016) samt Minnesstund på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm (2016). Läs mer om Alejandro Leiva Wenger

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

In the classroom the ongoing pandemic is wildly debated. Who can you trust in these times? The teacher, maybe?

Alejandro Leiva Wenger about his scene ”It’s Corona time!” for Urgent Drama: 

“My text is a jumble of desperate thoughts, feelings and stupidity (what is what is unclear). A snapshot of things in this time or possibly just in my brain.”

Alejandro Leiva Wenger debuted as a writer in 2001 with the short story Till vår ära. The script for the short film Elixir (2003), based on one of the short stories in the debut book, was next. His first play was the monologue 127, which premiered at Stockholms Dramatiska högskola in 2011 and guest-starred at Parkteatern, Malmö Stadsteater and Kulturhuset Stadsteatern in Skärholmen. With the play Författarna (2013, Unga Klara) a collaboration with the director Frida Röhl started, with whom he also put up the radio play No Limit (2015), Folkbokförarna at Folkteatern (2016) and Minnesstund at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm (2016). Read more about Alejandro Leiva Wenger

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Alejandro Leiva Wenger 
Regi: Frida Röhl 
Medverkande: Nina Haber, Lena B Nilsson, Sara Wikström och Emma Österlöf 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 
Musik: ”Flytta på dig” av Lina Devecerski 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn