Mor och son, instängda

(Mother and son, confined) av Guy Régis Jr. - Haiti / Urgent Drama

När tiden stannar, kommer det förflutna ikapp. Och nu finns ingenstans att fly.

Guy Régis Jr. om sin scen ”Mor och son, instängda” till Urgent Drama:

”Min inspiration kommer från att tänka på hur frätande det kan vara att vara inlåst. Om den morbida sanningen som plötsligt framträder starkare mellan människor. Om tonåringar som måste uthärda sina förälders enfald och vice versa. Om kvinnor som tvingas drabbas av sina mans slag. För att parodiera Shakespeare: Det är alltid något ruttet i varje rike, i varje mänskligt samhälle.”

Guy Régis Jr. föddes 1974 i Haiti. Han är dramatiker, romanförfattare, poet, regissör, skådespelare och videoproducent. 2001 grundade han Nous Théâtre, en verksamhet för politisk och experimentell fysisk teater. Han var tidigare chef för teatersektionen vid National School of the Arts i Port-au-Prince, Haiti, och är nu ledare för Festival 4 Chemins, som främjar utvecklingen av scenkonst i Haiti. Läs mer om Guy Régis Jr

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

When time is standing still, the past will catch up. And now there is nowhere to escape.

Guy Régis Jr. about his piece ”Mother and son, confined” for Urgent Drama:

“My inspiration comes from thinking about the causticity created by this locking up. About the morbid truth that suddenly appears more strongly among human beings. About teenagers who must endure their parents’ silliness and vice versa. About women who has to suffer their husbands’ blows. As if, parodying Shakespeare: There is always something stinking in any kingdom, in any human community.”

Guy Régis Jr. was born 1974 in Haiti. He is a playwright, novelist, poet, director, actor and video maker. In 2001 he founded Nous Théâtre, a company for political and experimental physical theatre. After being head of the Theater Studies Department of the National School of Arts in Port-au-Prince, Haiti, he is now the director of the Festival 4 Chemins, developing performing arts in Haiti. Read more about Guy Régis Jr

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Guy Régis Jr. 
Översättning/Translator: Magdalena Sørensen 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Lena B Nilsson och Jonas Sjöqvist  
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn