Ordning och reda

(Things in Order) av Mona Mansour - USA / Urgent Drama

Tid att organisera prylar och behov. Var sak på sin plats: bönor här, kärlek där.

Mona Mansour om sin scen "Ordning och reda" till Urgent Drama:

”Mitt verk undersöker vad att stanna hemma betyder för en kvinna vars hem redan drastiskt har förändrats.”

Mona Mansour är en prisbelönt libanesisk-amerikansk dramatiker. Hennes pjäser kretsar ofta kring Mellanöstern och hon har ett återkommande samarbete med brittiska regissören Mark Wing-Davey. I våras regisserade han hennes pjäs The Vagrant Trilogy på The Public Theater i New York, men premiären har flyttats fram på grund av covid-19-situationen. Läs mer om Mona Mansour

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Having time to organize both things and needs. Everything in its place: beans here, love there.

Mona Mansour about her scene "Things in Order" for Urgent Drama: 

“My piece examines what staying home means to a woman whose home has already changed drastically.“

Mona Mansour is an award-winning Lebanese-American playwright. She often writes about the Middle East, and she frequently collaborates with English director Mark Wing-Davey. This spring, he was directing her play The Vagrant Trilogy at The Public Theater in New York, but the premiere was postponed due to the covid-19 situation. Read more about Mona Mansour

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Mona Mansour 
Översättning: Lucia Cajchanova  
Regi: Frida Röhl 
Medverkande: Lena B Nilsson  
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 
Musik: Joachim Nordwall  

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn