Salt

(Salt) av Abhishek Majumdar - Indien / Urgent Drama

Äntligen har vi uppnått en rättvis värld – en värld där alla kämpar för livet!

Abhishek Majumdar om sin scen ”Salt” till Urgent Drama:

”De senaste 45 dagarna har jag varit engagerad i ett matnödhjälps-program i min stad Bangalore. Miljontals arbetare har förlorat sina arbeten och de får väldigt lite stöd från regeringen gällande mat och andra nödvändigheter. Följaktligen är hunger lika mycket en epidemi som viruset är en pandemi. Dessutom har viruset förts in i landet av de rika. Det kom via människor som skulle ha flugit till andra länder, men det hårdaste priset betalas av de fattiga.

Denna scen är skriven ur upplevelsen av att bevittna denna hunger om och om igen. Av att vara del av en grupp som gör blygsamma ansträngningar för att mildra svält och hunger så mycket som möjligt. Vi är en droppe i havet. Arvodet från detta projekt kommer bli ett bidrag till samma syfte.”

Abhishek Majumdar är dramatiker, teaterregissör och scenograf. Han har grundat och varit ledare för två teaterkompanier: Indian Ensemble och Bhasha Centre for Performing Arts, båda baserade utanför Bangalore. Han har studerat fysik och matematik på Delhi University, landsbygdsutveckling på Xavier Institute of Management i Bhubaneswar samt management på National Institute of Technology i Tiruchirapalli. Slutligen gick han en tvåårig vidareutbildning i Lecoq-baserad teaterteknik på London International School of Performing Arts. Abhishek Majumdar har skrivit och haft uppdrag för ett flertal teatrar runt om i världen.
Förutom teater och litteratur har han blivit publicerad inom matematik, klimatekonomi och miljökemi. Han är mycket engagerad i klimatförändringarna och ingår i flera pågående teaterinitiativ kring detta. Läs mer om Abhishek Majumdar

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Finally, the world is an equal place – a world where everyone is fighting for their life!

Abhishek Majumdar about his piece ”Salt” for Urgent Drama:

“For the last 45 days or so, I have been involved in a food relief initiative in our city of Bangalore. Millions of workers have gone completely out of work and they are receiving very little support from the government in terms of food and essentials. Consequently, hunger is as much an epidemic as the virus is a pandemic. Also, the virus has been brought into the country by the rich. It came through people who would have flown to other countries, but its harshest price is being paid by the poor.

This play comes from the experience of witnessing this hunger again and again. Of being part of a team that is doing its modest efforts in order to mitigate the starvation and hunger as much as possible. We are a drop in the ocean. The honorarium from this project will also go as a contribution towards the same drive.”

Abhishek Majumdar is a playwright, theatre director, and scenographer. He is the ex artistic director and founder of two theatre companies: Indian Ensemble and Bhasha Centre for Performing Arts, both based out of Bangalore. He trained in physics and mathematics at Delhi University, Rural Management at the Xavier Institute of Management in Bhubaneswar and management at National Institute of Technology in Tiruchirapalli. Finally a two-year advanced program in Lecoq based theatre-making techniques at the London International School of Performing Arts. Abhishek Majumdar has created work for and been commissioned by several theatres around the world. 
Apart from theatre and literature, he has been published in the areas of mathematics, environmental economics, and environmental chemistry. He is extensively involved in work around climate change and is part of several ongoing theatre initiatives around the same. Read more about Abhishek Majumdar

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Abhishek Majumdar 
Översättning/Translator: Lucia Cajchanova  
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Sara Wikström, Nina Haber och Andrea Edwards 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn