Shadow

av Yan Jun

During a year of depression and confusion, while awaring the slowness and variation of time, we both spent a lot of time at home.

We talk to each other. We talk less to each other. We face ourselves. We stay with the shadow of beings.

The room seems different as we keep still in the time. But time, or the perception of time, has also been changed.

Of course people travel, cook and keep going on. Nothing could be wrong. 

Yan Jun (f. 1973) är kompositör, artist, skribent, bokförläggare och poet baserad i Peking. Han använder fältinspelningar, sin kropp, oljud och teoretiska tankar angående improviserad och experimentell musik. Hans projekt ”Living Room Tour”, där han gör icke-musikaliska performance hemma hos folk i deras hem, har pågått sedan 2010. Yan Jun är en av de första personerna i Kina som arbetat med noise och konceptuell experimentell musik, vilket inte har varit helt oproblematiskt. Hans label och guerilla-organisation för framåtblickande konst, Sub Jam, har sedan år 2000 också publicerat verk av internationella artister. Under coronapandemin covid-19 har hans uttryck närmat sig teatern och scenkonsten.

"i wish i was a piece of field recording"

Verket visas på Fjärde Scenen från 26 januari 2021.

Written and directed by Yan Jun
Performed by Yan Jun and Ake
Video by Hao Dapeng (assisted by Li Ting)
Curated by Joachim Nordwall