Underskriften

(The Signature) av Pipsa Lonka - Finland / Urgent Drama

En arbetstagare, en arbetsgivare och ett avtal som ska signeras. Men vem skriker i korridoren?

Pipsa Lonka om sin scen ”Underskriften” till Urgent Drama:

"’Makten kan ersättas av insikten att människan och djuret delar någonting essentiellt: båda är sårbara varelser, utsatta för världen.’ ‒ Cora Diamond

Coronapandemin synliggör mänsklighetens förhållanden till andra djur på ett nytt sätt. Därför ville jag delta till Urgent Drama-projektet med en scen, som behandlar ett normativt och i lag skyddat, men självklart våldsamt förhållande till djur. Kunde krisen vara en möjlighet att omvärdera vårt förhållande till djur och slopa den industriella djurproduktionen, vars destruktivitet inte begränsas till enbart klimatförändringen, utan också innebär en sjukdomsrisk, som tidigare epidemier och den nuvarande pandemin visar? När man försvarar livet bör man fråga: ”Finns det ens något sådant som nödvändigt lidande?"

Pipsa Lonka är en prisbelönt finsk dramatiker och dramaturg. Hon har en magisterexamen från Teaterhögskolan i Helsingfors. Hennes omfångsrika produktion innefattar pjäser för både unga och vuxna.  Pipsa Lonkas pjäser är ofta byggda kring starka känslor och handlar ofta om människans förhållande till konsten och till naturen. Läs mer om Pipsa Lonka här

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

An employee, an employer and a contract to be signed. But who is screaming down the corridor?

Pipsa Lonka about her scene "The Signature" for Urgent Drama:

"'Power can be replaced by the realization that humans and animals share something essential: both are vulnerable beings, exposed to the world.’ - Cora Diamond

The Corona pandemic reveals humanity's relationships with other animals in a new way. Therefore, I wanted to participate in the Urgent Drama project with a scene, which deals with a normative and legally protected, but obviously violent relationship with animals. Could the crisis be an opportunity to re-evaluate our relationship with animals and to abandon industrial animal production, whose destructiveness is not limited to climate change alone, but also poses a disease risk, as previous epidemics and the current pandemic show? When defending life, one should ask: "Is there even such a thing as necessary suffering?"

Pipsa Lonka is an award-winning Finnish playwright and dramaturge. She has a master's degree from the Theater University in Helsinki. Her extensive production includes plays for both young and adults. Pipsa Lonka's plays are often built around strong emotions and are often about humanity's relation to art and to nature.  Read more about Pipsa Lonka here

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus: Pipsa Lonka 
Översättning: Annina Enckell 
Regi: Frida Röhl 
Medverkande: Andrea Edwards och Lena B Nilsson 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 
Musik: Joachim Nordwall 
Ljud: Joachim Nordwall och Magnus Lindman 
Filmad i scenografin till “Misantroperna”, scenograf Susanna Hedin 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn