Vingar

(Wings) av Valentina Diana - Italien / Urgent Drama

Bara för att vi dör, betyder det inte att vi ska slarva med ingredienserna. Håll ihop – håll avstånd!  Skål!

Valentina Diana om sin scen ”Vingar” till Urgent Drama:

”Verket föddes ur idén att kombinera en personlig dimension, en omedveten besatthet kopplad till ett inre tillstånd (rädslan att vara utan botemedel och skydd) med en situation med en aldrig tidigare skådad social kompetens (den virtuella middagen). Här överlappar kommunikation och tankeutbyten varandra, genererar en rörelse, en fluktuation mellan det omedvetna och det kollektiva och det individuellt imaginära. Mellan drivkraften att hålla fast vid varandra, försöka rädda sig med ord och att simulera gemytlighet (vilket blir en ritual) och villkoret för isolering och ensamhet som man arrogant påtvingas av en objektiv verklighet.”

Valentina Diana, född i Turin 1968, tog examen i skådespeleri vid Paolo Grassi School of Dramatic Arts 1997 och arbetade i många år som skådespelerska med framstående regissörer som Marco Baliani, Isabelle Pousseur, Elio De Capitani, Renato Gabrielli, Giorgio Barberio Corsetti, Francois Kahn, Alfonso Santagata, Gabriele Vacis, Denise Marleau och Thierry Salmon. Läs mer om Valentina Diana

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

Just because we're dying, it doesn't mean that we should overlook the ingredients. Stay together – keep your distance!

Valentina Diana about her piece "Wings" for Urgent Drama:

“The piece was born from the idea of combining a personal dimension, an unconscious obsession linked to an inner state (the fear of an event without remedy, without protection) with a situation of unprecedented sociality (the virtual dinner). Here the communication and exchanges of thoughts overlap, generating a movement, a fluctuation, between the unconscious and the collective and individual imaginary. Between the drive to hold on to each other, to try to save oneself with words and the simulation of the convivial (which becomes a ritual) and the condition of isolation and solitude imposed, of arrogance, by objective reality.”

Born in Turin in 1968, Valentina Diana graduated in Acting at the Paolo Grassi School of Dramatic Arts in 1997 and worked for many years as an actress with important directors as Marco Baliani, Isabelle Pousseur, Elio De Capitani, Renato Gabrielli, Giorgio Barberio Corsetti, Francois Kahn, Alfonso Santagata, Gabriele Vacis, Denise Marleau and Thierry Salmon. Read more about Valentina Diana

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Valentina Diana  
Översättning/Translator: Mia Törnqvist 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Benjamin Moliner, Lena B Nilsson, Jonas Sjöqvist och Emma Österlöf 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn