Från Armageddon

(From Armageddon) av Massamba Guèye - Senegal / Urgent Drama

En diskussion mellan levande, döda, Pokémon och allt däremellan. Hur räknar vi de döda som dör snabbare än vi hinner begrava dem?

Massamba Guèye om sin scen ”Från Armageddon” till Urgent Drama:

”Det här verket är inspirerat av min semi-karantän, och av omöjligheten för familjer att respektera begravningsritualen för de som dött i covid-19. Jag blev skakad av den dubbla smärtan från familjer som inte kan sörja, eftersom de anser att deras döda fortfarande lever. Det blir ett dubbel straff, vilket får mig att känna att världen kanske inte kommer kunna resa sig efter covid-19: Det är farligt både på grund av dess dödliga natur men särskilt farligt genom dess förmåga att desocialisera oss. Vi behöver en social revolution för att besegra detta virus. Inte bara vi afrikaner, utan alla vi människor. Försvaret för kampen mot covid-19 måste byggas i människors inre. Teatern kan också användas för detta. Trotsa covid-19!”

Massamba Guèye, "La Bouche de l'Afrique", är storyteller, författare, dramatiker och poet. Han har lett skolteatergrupper, forskat på "Afrikanska och fransktalande studier" vid Cheikh Anta Diop University i Dakar, varit ledare för National Theatre Company Daniel Sorano i Dakar och han är även fransklärare. Massamba Guèye är konstnärlig rådgivare för The Organization of La Francophonie (OIF) på The International Commission for French-Speaking Theater (CITF). Läs mer om Massamba Guèye 

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

A discussion between the living, the dead, Pokémon and everything in between. How do we count the dead when they die faster than we can bury them?

Massamba Guèye about his scene "From Armageddon" for Urgent Drama:

“This piece is inspired by my semi-quarantine, and by the impossibility for families to respect the funeral ritual of those who died in covid-19. I was shaken by the double pain of families who cannot grieve, as they feel that their dead are still alive. It becomes a double punishment, which makes me feel that the world may not be able to rise after covid-19: It is dangerous both because of its deadly nature but especially dangerous by its ability to desocialize us. We need a social revolution to defeat this virus. Not only we Africans, but all of us people. The defense of the fight against covid-19 must be built inside people. The theater can also be used for this. Defy covid-19!"

Massamba Guèye, "La Bouche de l'Afrique", is a storyteller, writer, playwright and poet. He has led school theater groups, researched on "African and French-speaking Studies" at Cheikh Anta Diop University in Dakar, was the leader of National Theater Company Daniel Sorano in Dakar and he is also a French teacher. Massamba Guèye is an artistic expert for the Organization of La Francophonie (OIF) at the International Commission for French-Speaking Theater (CITF). Read more about Massamba Guèye 

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Massamba Guèye 
Översättning/Translator: Magdalena Sørensen 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Jonas Sjöqvist och Andrea Edwards 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn