I säkerhet

(Safe) av Maya Zbib - Libanon / Urgent Drama

Tiden har gått. Ett sista hemligt möte. I älskarnas hotellrum går tiden. Kanske kommer det en pandemi. Vad blir viktigt då?

Maya Zbib om sin scen ”I säkerhet” till Urgent Drama:

”Den senaste tiden har jag tänkt mycket på hur människor knyter an till varandra och hur de bestämmer sig för att hållas åtskilda. I det senaste projektet som jag regisserade och samskrev, "The Love Project", ville jag ifrågasätta idén om kärlek; som ett alibi för att anknyta till främlingar och som en flykt från vår oundvikliga ensamhet i en världsordning som uppmuntrar individualism och segregation. De nuvarande restriktionerna med inskränkningar och social distansering gör dessa frågor ännu mer angelägna. Jag lät min korta pjäs "Safe" utspelas i det nära förflutna och avslutade den med en projektion av en nära framtid, som ett sätt att reflektera över vad som förändras och vad som fortfarande är värdefullt.”

Maya Zbib är teaterregissör, scenkonstnär, dramatiker samt medgrundare och en av de konstnärliga ledarna för Zoukak Theatre Company och Zoukak Studio i Beirut. Hennes arbete är processorienterat och bygger på kollektivt insamlande. Tillsammans lyfter man frågor för att försöka utmana Libanons status quo-situation gällande genus och sexualitet, religion och makt, historia och våld. Maya Zbibs verk har satts upp i Mellanöstern, Europa, USA, norra och östra Centralafrika, Sydamerika och södra Asien. Hon har undervisat i teater både lokalt och internationellt, i både akademiska och icke-akademiska sammanhang. Läs mer om Maya Zbib  

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här
  
_______________________________________

Time has passed. One last secret meeting. In the lovers' hotel room, time flies. Maybe a pandemic is coming. What will be important then?

Maya Zbib about her scene "Safe" for Urgent Drama:

“Recently, I’ve been thinking a lot about how people connect to each other and how they decide to stay apart. In the last project I directed and co-wrote, "The Love Project", I wanted to question the idea of love, as an alibi for connecting to strangers, as an escape from our inevitable loneliness in a world order that encourages individualism and segregation. Within the current restrictions of social distancing and confinement, these questions become even more urgent. I set this short play "Safe", in the near past, and ended it with a projection towards a near future, as a means to reflect on what is changing and what is still valuable.”

Maya Zbib is a theatre director, performer, writer and co-founder and co-artistic director of Zoukak Theatre Company and Zoukak Studio, Beirut. Her work is process-oriented and is created in cycles of collective research, raising questions that aim to challenge the status quo in Lebanon; dealing with gender and sexuality, religion and power, history and violence. Her work has been shown in the Middle East, Europe, the United States, north and east-central Africa, South America and South Asia. She has taught theatre locally and internationally in academic and non-academic contexts. Read more about Maya Zbib  
_______________________________________

Manus/Playwright: Maya Zbib 
Översättning/Translator: Lucia Cajchanova
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Benjamin Moliner och Sara Shirpey

Filmad av/Filmed by: Morgan Röhl, Timmerfilm 

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg