Det oöversättliga

(The Untranslatable) av Mikhail Durnenkov - Ryssland / Urgent Drama

En författare diskuterar med sin översättare. Men är det texten som är svår att översätta, eller är det något annat?

Mikhail Durnenkov om sin scen ”Det oöversättliga” till Urgent Drama:

”Jag har tillbringat två månader i isolering, haft online-möten, och det har blivit mycket ’lost in translation’ i de internationella diskussionerna kring nya pjäser och manus. En gång pratade vi om översättningen av en pjäs; hur man kan behålla känslan av vissa ord som inte har någon direkt korrekt översättning. Det var då första idén kom upp till att skriva denna korta pjäs.”

Mikhail Durnenkov är en prisbelönt rysk dramatiker, manusförfattare, poet, skådespelare och lärare. Han är en av grundarna till rörelsen New Drama och under flera år var han konstnärlig ledare för Liubimovka, en festival för nyskriven, rysk teater. Mikhail Durnenkov har skrivit över tjugo pjäser, många tillsammans med sin bror Vyacheslav, och de har blivit översatta till ett flertal språk. Läs mer om Mikhail Durnenkov

Scenen har premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 
I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet presenteras här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. Läs mer om Urgent Drama och de andra verken här

_______________________________________

An author is discussing with his translator. But is it the text that is difficult to translate, or is it something else?

Mikhail Durnenkov about his scene "The Untranslatable" for Urgent Drama:

“I’ve spent two months being in isolation, participating in meetings online, having a lot of ‘lost in translation’ in the international discussions concerning new plays and scripts. Once we talked about the translation of the title of one play; how to save the main sense of the words that has no direct accurate translation. That was the first idea to write this short play.”

Mikhail Durnenkov is an awarded Russian playwright, screenwriter, poet, actor and teacher. He is one of the founders of the New Drama movement and for several years he was the artistic director of Liubimovka, a festival for new, Russian theatre. Mikhail Durnenkov has written over twenty plays, a lot of them together with his brother Vyacheslav, and they have been translated to several languages. Read more about Mikhail Durnenkov

The scene will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now
In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen. Read more about Urgent Drama and the other scenes here

_______________________________________

Manus/Playwright: Mikhail Durnenkov 
Översättning/Translator: Kajsa Öberg Lindsten 
Regi/Director: Frida Röhl 
Medverkande/Cast: Benjamin Moliner och Lena B Nilsson

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn