Urgent Drama

En serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. (A series of digital scenes that reflect the state of the world right now.)

"Jag blir riktigt upprymd av ”Urgent drama” därför att jag blir brydd, road och överraskad av upplevelserna."   /.../   "För Folkteaterns nyskrivna kortpjäser av dramatiker från olika länder har så starka individuella uttryck att de fungerar som kortfilmer i egen rätt."  Expressen 200606  Läs hela!

"Aktualiteten i motiven gör att flera scener uppnår den känsla av angelägenhet som projektets titel utlovar ..."  Göteborgs-Posten 200629  Läs hela!

Den bästa strömmade kulturen  Göteborgs-Posten 201122

.......................................................

Nyskrivna internationella verk på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

Se scenerna här nedan och läs mer om de dramatiker som medverkar:

See the scenes below and read more about the participating playwrights:

Valentina Diana - Italien - Vingar  (Wings)  Se scenen här!
Mikhail Durnenkov - Ryssland - Det oöversättliga  (The Untranslatable)  Se scenen här! 
Massamba Guèye - Senegal - Från Armageddon  (From Armageddon)  Se scenen här!
Jón Atli Jónasson - Island - Berget  (The Mountain)  Se scenen här!
Alejandro Leiva Wenger - Sverige -  It's Corona time!  Se scenen här!
Pipsa Lonka - Finland - Underskriften  (The Signature)  Se scenen här!
Abhishek Majumdar - Indien - Salt  (Salt)  Se scenen här!
Mona Mansour - USA - Ordning och reda (Things in Order)  Se scenen här!
Koleka Putuma - Sydafrika - Kära hälsningar, Naomi  (With Love, Naomi)  Se scenen här!
Guy Régis Jr. - Haiti - Mor och son, instängda  (Mother and son, confined)  Se scenen här!
Alfian Sa'at - Singapore - Det hostas på teatern  (A Cough in the Theatre)  Se scenen här!
Sandra Selimović - Romni/Serbien/Österrike - Handla (Shopping)  Se scenen här! 
Simona Semenič - Slovenien - Himlen  (The Sky)  Se scenen här!
Andrew Sheridan - Storbritannien - Fönster  (Windows)  Se scenen här!
Rafael Spregelburd - Argentina - Farväl till Midgård  (Leaving Midgard)  Se scenen här!
Maja Zade - Tyskland - Ensam  (Alone)  Se scenen här!
Maya Zbib - Libanon - I säkerhet  (Safe)  Se scenen här!

.......................................................

Urgent Drama - En serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. 

Urgent Drama är en akutinsats. Lika snabbt som viruset sprider sig, ville vi fånga den nya situationen världen genomlever. Vi satte ihop ett dramaturgiat bestående av Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger och Magnus Lindman. Deras uppdrag blev att snabbt samla in ett tjugotal korta scener från dramatiker över hela världen.

En förfrågan gick ut. Den spreds via nätverk, kollegor, ambassader. Gensvaret blev stort. Uppdraget var att på en vecka skriva 2–4 minuters dramatik. Den enda förutsättningen var att det skulle vara en konstnärlig reaktion på den kris världen genomlever just nu.

Produktionen har genomförts i samma tempo. Vi har utgått från de resurser som finns inom teaterns organisation: skådespelare, scenteknik, musik, bild och ljud. De flesta av de korta scenerna är inspelade på Folkteatern i Göteborg. Varje scen har getts en formmässig idé, skådespelarna har repeterat en gång och sedan filmat. Regin har skett via videolänk eftersom regissören Frida Röhl befinner sig i Stockholm. Inspelningarna med de av teaterns skådespelare som finns i Stockholm har gjorts med hjälp av Timmerfilm. De olika filmerna har kunnat klippas och ljudläggas parallellt genom en snabbt upprättad arbetsorganisation.

Det har varit bråttom. Här finns ingen tid för djup eftertanke. En kris kräver handling. Resultatet har blivit absurda, roliga, drabbande och poetiska scener med en stor stilistisk bredd med allt från relationsdramer till sci-fi. Så alla har fått kasta sig ut och vågat experimentera. Scenerna har producerats i lekens tecken och det är nog också så de ska betraktas. Ett försök att skissa upp en mängd fantasier och situationer från hela världen. Vi är stolta över den globala spridning vi lyckats åstadkomma.

Det digitala mediet kan aldrig ersätta det som går att uppleva live. Vår konstform är och fortsätter att vara teater. De som skriver för oss är dramatiker som skriver för scenen. Vår kompetens är densamma. Kanske kan det här experimentet öppna dörrar för inspirerande sätt att förhålla oss konstnärligt till den digitala världen, men vi är inte och kommer aldrig vara ute efter att ersätta den med det som uppstår mellan skådespelare och publik här och nu på en teater.

Scenerna presenteras våren 2020 här på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen. 

Fjärde Scenen är ett digitalt rum för experiment, konstnärlig utveckling och global öppenhet. Folkteatern producerar och beställer scenkonst skräddarsydd för denna scen. Fjärde Scenen en förlängning av våra fysiska scener. En extra dimension. Läs mer om Fjärde Scenen

.......................................................

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now.

Urgent Drama is an effort in a crisis. In the same speed as the coronavirus spread across the globe, we wanted to try and capture the state of the world. A dramaturgiat, with the mission to very quickly gather about twenty short scenes by playwrights from all over the world, was put together.

The question was distributed through networks with colleagues as well as through embassies. The task at hand: to write 2- 4 minutes of drama reflecting the current global crisis.

The production pace has been the same. All the possible resources within the theatre has been used: actors, stage technology, music, sound, and film. Most scenes have been shot at Folkteatern in Gothenburg and a few in Stockholm with the help of Timmerfilm. Every scene has been given an artistic idea and then the actors got to reherse once before filming. The director Frida Röhl worked on link from Stockholm. The scenes have been cut, edited and audio oriented simultaneously. Everything has been done in haste with little time for profound reflection.

A crisis demands action. The outcome are absurd, funny, touching and poetic scenes with a wide range of stylistic variation. There are relationship dramas as well as science fiction themes, and everything in between. Everyone involved has been brave and experimental and the work itself has been conducted in a playful manner. It is probably also in just that way the different scenes ought to be regarded. As fantasies and situations from across the world. We are proud to present such a global variation.

The digital media can never replace a live experience. Our art form is and will always be theatre. Those who write for us are playwrights who usually write for the stage. Our competence is the same. Perhaps this experiment may inspire to new ways of relating artisticly to the digital world. We are, however, in no way interested in replacing the unique experience which emerges between actors and audiences in the theatre.

The scenes will be presented in spring 2020 here on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

.......................................................

Jenny Teleman pratar om Urgent Drama  SR P1 Kultur 200515 (ca 45 min in i programmet) 
Folkteatern satsar på digitalt drama i coronatider  ETC 200420
Intervju med Frida Röhl om Urgent Drama  SR P4 Göteborg 200324 (ca 40 min in i programmet) 
Sänder nyskriven teater i virusets spår  Aftonbladet 200323
Folkteatern gör coronadramatik i expressfart  Dagens Nyheter 200319

Pressmeddelande Urgent Drama premiär  Folkteatern 200430

.......................................................

Idé och regi / Concept and directions: Frida Röhl
​Av / By: Valentina Diana, Mikhail Durnenkov, Massamba Guèye, Jón Atli Jónasson, Alejandro Leiva Wenger, Pipsa Lonka, Abhishek Majumdar, Mona Mansour, Koleka Putuma, Guy Régis Jr., Alfian Sa'at, Sandra Selimović, Simona Semenič, Andrew Sheridan, Rafael Spregelburd, Maja Zade, Maya Zbib.
Medverkande / Cast: Amed Bozan, Andrea Edwards, Nina Haber, Sanna Hultman, Benjamin Moliner, Lena B Nilsson, Sara Shirpey, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström, Emma Österlöf samt Salamanca Millon Gonzalez, Franka Ekman Brunström, Sven Moltas König. (Clown: Zacharias Lilja-Nylander)
Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 
Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera

Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg 
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström 
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg 
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk 
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander 
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg 
Producent / Producer: Tina Grahn